Het creëren van bewustwording rond discriminatie en deze tegen te gaan in een zo vroeg mogelijk stadium is voor ADV limburg een belangrijke pijler. Dit doen we door structureel te zorgen voor:

  • vergroting van kennis over het thema discriminatie
  • het bevorderen van discriminatiebestrijding, door zoveel mogelijk inwoners van de provincie te bereiken via voorlichting
  • er voor u te zijn wanneer u of uw organisatie vragen heeft over ongelijke behandeling en discriminatipe

ADV Limburg verzorgt gastlessen, workshops en trainingen binnen het onderwijs, de arbeidsmarkt en maatschappelijke organisaties.

 

We hebben een aantal kant en klare programma's maar maatwerk is altijd mogelijk. Hieronder treft u enkele mogelijkheden aan:


Gastles basisonderwijs

Gastles ROC

Voorlichting vertrouwenspersonen onderwijs

Voorlichting lokale bestuurders

Training Selecteren zonder vooroordelen voor HR en P&O 

 

Bent u geïnteresseerd in een gastles, workshop of training? Neem dan nog vandaag contact met ons op.