Discriminatie is van alle tijden. Tegelijk is het een actueel maatschappelijke thema: ook in de 21e eeuw zorgen vooroordelen, uitsluiting, stereotypering en discriminatie voor tegenstellingen en ongelijke behandeling. Dit schaadt het daadwerkelijk 'samen kunnen leven'. Signaleren en bestrijden van discriminatie is daarom in ieders belang


Discriminatiebestrijding heeft op de lange termijn alleen zin, als er óók preventie plaatsvindt. Daarom zijn preventie en voorlichting een belangrijk onderdeel van het werk van ADV Limburg. ADV Limburg richt zich met haar voorlichtingactiviteiten voornamelijk op het onderwijs, de arbeidsmarkt en het maatschappelijk domein.