In het Wetboek van Strafrecht zijn antidiscriminatiebepalingen opgenomen. De artikelen die betrekking hebben op discriminatie zijn:

  • 137c: beledigende uitlatingen over een groep mensen
  • 137d: het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden tegen mensen
  • 137e: het verspreiden van discriminerende uitlatingen
  • 137f: het deelnemen aan of het verlenen van steun aan discriminerende activiteiten
  • 137g en 429 quater: het in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf discrimineren van mensen.

 

In geval van discriminatie op grond van een van bovenstaande artikelen kan aangifte worden gedaan bij de politie. Vervolgens wordt de zaak onderzocht door politie en Openbaar Ministerie en beslist of de zaak wordt vervolgd of geseponeerd.