De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) verbiedt dat in het maatschappelijk verkeer (arbeid, (beroeps)onderwijs en aanbieden goederen en diensten) onderscheid wordt gemaakt op grond van ras, godsdienst, geslacht, leeftijd, handicap en chronische ziekte, levensovertuiging, politieke gezindheid, nationaliteit, seksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Belangrijk om te weten is dat (nog) niet alle gronden op alle terreinen zijn beschermd. 

 

In Nederland is het College voor de Rechten van de Mens dé aangewezen instantie om klachten over ongelijke behandeling te onderzoeken en te beoordelen. ADV Limburg kan u ondersteunen als u bij dit college een oordeel wilt aanvragen. Meer informatie over het College voor de Rechten van de Mens vindt u op www.mensenrechten.nl