U heeft een melding gedaan, en dan? ADV Limburg onderzoekt bij elke melding of er een vermoeden van discriminatie is. Het kan namelijk voorkomen dat iemand zich gediscrimineerd voelt maar dat er onvoldoende feiten zijn om hier verder gevolg aan te geven. Bij een vermoeden van discriminatie is de verdere behandeling afhankelijk van onder meer de aard van de melding en de juridische mogelijkheden. Soms kan ADV Limburg bemiddelen, soms helpen we met het doen van aangifte bij de politie of bij het nemen van andere stappen. En soms is iemand met advies en informatie, of alleen een luisterend oor, al geholpen.


Elke melding vraagt kortom om maatwerk. Belangrijk om te weten is dat ADV Limburg zonder uw toestemming geen stappen onderneemt. Klik hier voor een schematische weergave van onze werkwijze.

 

Registratie en rapportage

Alle meldingen die bij ADV Limburg binnenkomen, worden geregistreerd in een landelijk registratiesysteem. Eénmaal per jaar ontvangen de bij ons aangesloten Limburgse gemeenten een geanonimiseerde rapportage van meldingen van discriminatie. Daarnaast worden de (geanonimiseerde) meldingen uit Limburg, verwerkt in een landelijke rapportage. Op basis van die rapportages worden conclusies getrokken en beleidsvoornemens geformuleerd, door zowel ADV Limburg als de betreffende overheden.