Discriminatie is het ongelijk behandelen van (groepen) mensen vanwege kenmerken die er in die situatie niet toe doen. 


Discriminatie is verboden volgens Nederlandse, Europese en internationale wetten. In de wet zijn onderstaande discriminatiegronden opgenomen:

 • ras
 • godsdienst
 • seksuele gerichtheid
 • geslacht
 • handicap of chronische ziekte
 • leeftijd
 • levensovertuiging
 • nationaliteit
 • politieke overtuiging
 • burgerlijke staat
 • arbeidsduur (fulltime/parttime)
 • arbeidscontract (vast/tijdelijk)

 

Ondanks dit verbod komt discriminatie overal voor, ook in Limburg. Op de arbeidsmarkt, binnen het onderwijs, in de buurt of wijk, in het uitgaansleven: óveral in de samenleving.

 

Hoe verschillend we ook over tal van zaken denken, hoe verschillend we ook zijn, die verschillen maken onze samenleving interessant en levendig. Discriminatie is pijnlijk en schadelijk voor de persoon die ermee te maken krijgt én voor de samenleving als geheel.