Op deze pagina treft u diverse rapportages en beleidstukken aan.


Jaarrapportage
   
 

Monitor Discriminatie 2017 politie-eenheid Limburg

Monitor Discriminatie 2016 politie-eenheid Limburg

Jaarrapport discriminatie 2015 politie-eenheid Limburg

Jaarrapportage 2014

Trendrapportage ADV Limburg 2010-2013

Trendrapportage ADV Limburg 2010-2012 

ADVL monitor 2011

ADVL monitor 2010

 

Beleid

Jaarplan 2018

Klachtbehandeling 

 

Overig

Jaarrekening 2017

CAO Sociaal Werk

 

RSIN: 820843866