Over jou over mij is de naam van de campagne website van ADV Limburg. Een website over de maatschappij en over mensen. Over de verschillen en overeenkomsten tussen hen. Over jou, over mij. Over normen en waarden. Over hoe wij in Limburg, in Nederland, in de wereld, met elkaar (willen) omgaan. 


Discriminatie is een ingewikkeld thema. Mensen schuiven zichzelf niet zo snel naar voren als slachtoffer en al helemaal niet als dader. We verlagen de drempel door discriminatie te benaderen als een maatschappelijk probleem. Uiteindelijk heeft discriminatie invloed op de levenssfeer van elke burger in Limburg. Of je er nou persoonlijk mee te maken hebt of niet. Discriminatie bestrijden en voorkomen is een taak van ons allemaal en ADV Limburg is er dan ook voor iedereen. Dader, slachtoffer, getuige, familielid, vriend, partner.

 

'Wat doet discriminatie met ons?' is daarom de onderlegger voor de communicatie. We hebben allemaal profijt van de bestrijding van discriminatie. Deze 'we all benefit'-gedachte komt tot uiting door mensen bewust te maken van de gevolgen van discriminatie en ongelijke behandeling, die verder reiken dan het gediscrimineerde individu.