Heeft u klachten over gedragingen of beslissingen van de directeur-bestuurder en/of personeel van ADV Limburg?


Uit onze klanttevredenheidonderzoeken blijkt dat de meeste cliënten tevreden zijn over onze organisatie en haar personeel. In geval cliënten en/of belanghebbenden klachten hebben over gedragingen en beslissingen van de directeur-bestuurder en personeel van ADV Limburg dan kan er gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend en worden behandeld door een onafhankelijk klachtencommissie.