Antidiscriminatievoorziening Limburg heeft de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status en is de professionele partner voor 29 Limburgse gemeenten in het handhaven van artikel 1 van de grondwet. Namens die gemeenten voeren we sinds 2009 de taken uit de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen uit.


Meldingen

Iedereen die wordt gediscrimineerd of die getuige is van een discriminerend voorval, kan bij ons terecht om een melding te doen. We lossen zaken op waar dat kan - bijvoorbeeld via bemiddeling. Als het nodig is, verwijzen we door naar politie of andere instanties. De centrale registratie van meldingen door ADV Limburg geeft gemeenten, politie en instanties bovendien waardevolle informatie (zonder persoonsgegevens) over veiligheid en leefbaarheid in Limburg.

 

Advies en informatie

Mensen en organisaties die willen weten hoe ze moeten omgaan met discriminatie vanuit hun beroep, bedrijf of instelling, kunnen bij ADV Limburg terecht voor informatie en advies. Bijvoorbeeld:

  • Hoe kan ik leerlingen van onze school uitleggen wat discriminatie is en hoe je daarmee om kunt gaan?
  • Hoe kan ik het onderwerp aankaarten bij mij op het werk?
  • Wat kan ik over discriminatie opnemen in onze 'Code of Conduct'?
  • Heeft u informatiemateriaal dat onze belangenvereniging kan gebruiken?

 

Discriminatie en gemeentelijk beleid

Discriminatie sluit individuen en groepen uit en beschadigt mensen in bedrijven, scholen, buurten en dorpen. Daarom beschouwt ADV Limburg het thema discriminatie als een onderdeel van lokaal beleid op het vlak van onder meer actief burgerschap en participatie, veiligheid, integratie/diversiteit en leefbaarheid.

 

Voorlichting en preventie

ADV Limburg draagt ook bij aan het voorkómen van discriminatie en ongelijke behandeling, via onder meer voorlichtings- en preventieactiviteiten. Dat doen we voor én vooral met gemeenten, politie, scholen, bedrijven en instanties in Limburg. Zo willen wij onze bijdrage leven aan een veilige, leefbare en aangename Limburgse samenleving, in al haar diversiteit.

 

Organisatie

ADV Limburg werkt vanuit een kantoor in Maastricht, met een team van consulenten en een managementassistente.

 

Het personeeldbeleid wordt conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening uitgevoerd. 

 

Directeur-bestuurder

De heer Chris Baltussen


Raad van Toezicht

De heer mr. L.L.G.H. Scholl (voorzitter)

Mevrouw mr. J.S. Holthuis

Mevrouw mr. M.E.P.J. van Heeswijk-Kuster

 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

 

Pers

Woordvoerder namens ADV Limburg is directeur-bestuurder dhr. C. Baltussen bereikbaar onder telefoonnummer: 043 - 321 84 89.

 

KvKnummer: 14117142