De burgemeester van Maastricht mocht in mei 2012 coffeeshop Easy Going voor een maand sluiten. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 juni 2014. De burgemeester had de coffeeshop destijds tijdelijk gesloten, omdat de coffeeshop het zogenoemde ingezetenencriterium tot tweemaal toe niet had nageleefd. De exploitant had personen tot de coffeeshop toegelaten die niet in Nederland wonen. Volgens hem is het ingezetenencriterium in strijd met verdrags- en grondrechten en wordt hiermee een ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt naar nationaliteit.

 

Lees de hele uitspraak hier.