Daags nadat een zwangere vrouw aan haar werkgever vertelt dat ze zwanger is, wordt haar medegedeeld dat haar contract niet worden verlengd. Volgens de werkgever ligt de reden van het ontslag aan de verslechterde financiële situatie van het bedrijf.

 

De vrouw vermoedt echter dat haar zwangerschap de werkelijke reden voor het ontslag is en maakt een melding van discriminatie bij ADV Limburg. ADV Limburg stelt een onderzoek in en constateert enkele feiten die ongelijke behandeling op grond van geslacht - zwangerschap- kunnen doen vermoeden. Daags na de zwangerschapsmelding wordt de vrouw uitgenodigd voor een gesprek waarin haat ontslag wordt aangekondigd. Enkele dagen na het ontslag zet de werkgever een nieuwe vacature uit voor dezelfde functie. Op advies van ADV Limburg solliciteert de vrouw op deze vacature. Ze krijgt een schriftelijke afwijzing waarin staat 'de keuze is niet op u gevallen'. 

 

ADV Limburg vraagt de werkgever om haar kant van het verhaal en probeert de zaak in de bemiddelende sfeer op te lossen. Dit lukt niet en ADV Limburg ziet geen andere mogelijkheid
dan een oordeel aan te vargen bij het College voor de Rechten van de Mens.

 

Tijdens de zitting slaagt de werkgever er niet in om het vermoeden te weerleggen dat het ontslag binnen de proeftijd (mede) is ingegeven door de zwangerschap van de vrouw.

 

Lees het hele oordeel hier.