Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Stichting Sanquin Bloedvoorziening jegens een man verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van seksuele gerichtheid door hem permanent uit te sluiten als bloeddonor omdat hij seksuele contacten heeft (gehad) met een of meer andere mannen.

 

Lee het hele oordeel hier.