Deze publicatie bespreekt de soms moeilijk te herkennen scheidslijn tussen wat nog functioneel pubergedrag is en wat risicovol gedrag is, wat mogelijk kan leiden tot radicalisering of polarisatie. De publicatie is een product van IVP, ARQ en KPC Groep met subsidie van het ministerie van OCW.

De publicatie kunt u vinden op onze kennisbank.