Bij de Antidiscriminatiebureaus (ADB's) in het land zijn 4539 klachten ingediend over de uitlatingen van de heer Wilders op 19 maart jl. Het is belangrijk dat veel mensen de moeite hebben genomen om hun stem te laten horen. Uit de meldingen blijkt dat melders - ongeacht hun afkomst - ongerust zijn en bang.
De ADB's hebben alle klachten geregistreerd en melders geïnformeerd over de verdere afhandeling van deze zaak. Een zorgvuldige registratie is belangrijk omdat daarmee kan worden vastgesteld waar, op welke terreinen en in welke vormen discriminatie zich voordoet. Die informatie is onder meer van belang voor het afstemmen van beleid door gemeente en landelijke overheid. Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag wordt door de ADB's geïnformeerd over het aantal meldingen dat over de uitlatingen is gedaan.

 

Beoordeling door het OM
Over de uitlatingen van Wilders is ook aangifte gedaan bij de politie. Het OM in Den Haag zal de verschillende aangiften en uitlatingen van Geert Wilders bestuderen. In hoeverre de uitspraken van Geert Wilders strafbaar zijn, is juridisch gezien complex. Daarom zal het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie van het OM daar ook bij betrokken zijn. Dit vergt een zorgvuldige beoordeling, waarbij er rekening mee zal worden gehouden dat er in Nederland vrijheid van meningsuiting is, maar tegelijkertijd dit recht niet ongelimiteerd is. Vanwege de zorgvuldigheid die bij deze beoordeling komt kijken, is niet te zeggen wanneer het OM met een beslissing zal komen.