Vanaf 1 augustur 2014 geldt passend onderwijs voor alle basis-en middelbare scholen in Nederland. Passend onderwijs moet ertoe leiden dat leerlingen met een beperking vaker naar het reguliere onderwijs gaan. De schoool waar een leerling met een beperking zich aanmeldt is verantwoordelijk voor het plaatsen van deze leerling. Lukt dit niet op de school waar de leerling zich aanmeldt dan zorgt het schoolbestuur voor passend onderwijs op een andere school.

 

Ouders van kinderen met een beperking die problemen ervaren bij de aanmelding in het reguliere onderwijs kunnen dit bij ADV Limburg melden. 

 

Meer informatie over passend onderwijs en gelijke behandeling leest u hier.