Hoewel een verbod op discriminatie het eerste artikel van onze grondwet is, ondervinden mensen in Limburg dagelijks de negatieve gevolgen van discriminatie op grond van hun afkomst, seksuele voorkeur, geloof, geslacht of leeftijd of andere persoonlijke kenmerken. Op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, lanceert Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) een provinciale campagne tegen discriminatie. 

 

Discriminatie is een complex thema. Onder de noemer 'Over jou, over mij' wil ADV Limburg de drempel verlagen en het onderwerp uit de taboesfeer halen. "Uiteindelijk heeft discriminatie invloed op de levenssfeer van elke Limburger. Het gaat over jou en over mij. Of je er nou persoonlijk mee te maken hebt of niet. Discriminatie bestrijden en voorkomen is een taak van ons allemaal. Dader, slachtoffer, getuige, familielid, vriend, partner. We willen mensen bewust maken van de gevolgen van discriminatie en ongelijke behandeling en hierover in gesprek gaan", aldus Peter van Loon, directeur ADV Limburg.

 

Meldingsbereidheid laag

In 2015 registreerde ADV Limburg 251 klachten. "Dat is maar een topje van de ijsberg. De meldingsbereidheid is laag, niet alleen in onze provincie maar ook in de rest van het land. Hierdoor blijft de omvang van het probleem onzichtbaar en dat maakt de bestrijding ervan lastig." Op de website www.OverjouOvermij.nl staan de ervaringen centraal van Limburgers die zelf met discriminatie te maken hebben of discriminatie in hun omgeving zien.  

 

Schermafbeelding 2016-03-21 Om 09.26.10

Leefbaarheid samenleving in het geding

Voor het individu kunnen de gevolgen van ongelijke behandeling groot zijn. Discriminatie kan leiden tot psychische klachten - denk aan slapenloosheid, angst, stress - en zelfs tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Maar de gevolgen van ongelijke behandeling reiken verder. De leefbaarheid van de hele samenleving is in het geding. Ongelijke behandeling leidt tot minder saamhorigheid en bij aanhoudende discriminatie bestaat de kans dat mensen uit minderheidsgroepen zich zelfs helemaal terug trekken uit de samenleving. "In de praktijk zien we dat het vaak dezelfde mensen uit dezelfde groepen zijn die worden gediscrimineerd. Als je keer op keer dat signaal krijgt, ga je op een moment geloven dat je een andere, lagere positie in de samenleving hebt", aldus Van Loon.

 

Bestrijden en voorkomen

Op www.OverjouOvermij.nl vind je ook wat jij zelf kunt doen om discriminatie te bestrijden. Van Loon: "Antidiscriminatievoorziening Limburg wil discriminatie actief bestrijden en proactief voorkomen. Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we inwoners, bedrijven en instellingen voor nodig. Gelijke behandeling is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en vraagt continu onze aandacht en alertheid. Het begint bij het herkennen en erkennen van ongelijke behandeling. Dat is het doel van deze website." De komende tijd worden er meer ervaringen toegevoegd. Mensen kunnen via de website ook hun eigen ervaring delen. Van Loon: "We proberen een zo groot mogelijk publiek te bereiken in Limburg. De website is nog maar het begin."