Onlangs oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat het beleid dat de gemeente Oss ten aanzien van woonwagenlocaties voert discriminerend is. 

 

De gemeente hanteert een zogenaamd 'passief 0-beleid'. Dit beleid heeft tot gevolg dat er steeds minder mensen in een woonwagen wonen totdat woonwagenbewoning in de gemeente Oss helemaal is verdwenen. Het beleid tast de kern van de woonwagencultuur aan. De woonvorm is daar namelijk een belangrijk onderdeel van.  

 

In artikel 7a van de Algemene Wet Gelijke Behandeling is bepaald dat het verboden is om bij sociale bescherming onderscheid op grond van ras te maken. Omdat de groep woonwagenbewoners is aan te merken als een etnische groep die zich onderscheidt vanwege hun cultuur kunnen woonwagenbewoners een beroep doen op de bescherming van de grond 'ras'. 

 

De gemeente Oss is niet de enige gemeente in Nederland die dit 'passief 0-beleid' voert. In Limburg zijn ook enkele gemeenten die eenzelfde beleid hanteren. ADV Limburg zal de betreffende gemeenten informeren over het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens.

 

Het hele oordeel kunt u hier lezen.