ADV Limburg ontving vorig jaar een melding van een man die zich gediscrimineerd voelde door zijn werkgever. De man had zelf een proefplaatsing geregeld maar deze werd beeïndigd nadat de werkgever vernam dat de man aan een chronische huidziekte leed. Volgens de werkgever was de reden van de beeïndiging dat er geen persoonlijke klik was. De werkgever had het UWV ook op de hoogte gesteld van de beeïndiging. Tijdens dit gesprek werd de chronische aandoening wel als reden vermeld.

 

De klachtbehandelaar van ADV Limburg heeft conform haar procedure wederhoor toegepast en de werkgever gevraagd naar zijn visie op het gebeuren. Volgens de werkgever was er geen sprake van discriminatie. De klachtbehandelaar vermoedde echter dat er wel sprake was van discriminatie en heeft een oordeel aangevraagd bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College heeft een zitting gehouden waarin alle partijen zijn gehoord. Het College heeft geoordeeld dat er in deze zaak sprake is van verboden onderscheid op grond van chronische ziekte bij de beeïndiging van de proefplaatsing.

 

Lees het hele oordeel hier.