Medio oktober 2015 is een samenwerkingsverband ondertekend door de Islamitische Stichting Nederland (ISN) en de Vereniging Landelijke Brancheorganisatie Antidiscriminatiebureaus (VBLA). Het doel van de samenwerking is bekendheid geven aan het thema discriminatie en het vergroten van de meldingen van discriminatie. 

 

Concreet heeft deze afspraak geleid tot de lancering van de website www.ayrimciliklamucadele.nl. Op deze website wordt in het Turks informatie aangeboden over het thema discriminatie. Ook kunnen mensen via deze website melding maken van discriminatie. De melding zal worden doorgestuurd naar het desbetreffende antidiscriminatiebureau.