Het aantal geregistreerde antisemitische incidenten is vorig jaar gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) registreerde in 2015 in totaal 126 incidenten. 2014 was een uitschieter, met 171 anti-Joodse incidenten die werden opgetekend. Het jaar daarvoor waren het er honderd.

 

Lees het hele rapport hier.