Bij het meldpunt voor internetdiscriminatie MiND is in 2015 fors meer gemeld. MiND ontving het afgelopen jaar 652 meldingen over discrimerende online uitingen, een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De meeste meldingen hadden betrekking op discriminatie op grond van ras (44%) en godsdienst (22%). Ruim de helft van de uitingen (64%) werd gedaan op social media.

 

Lee het hele bericht hier.