Uit een inventarisatie onder de antidiscriminatievoorzieningen (ADV's ) in het land blijkt dat het aantal meldingen over discriminatie op grond van ras ten opzichte van 2013 nu al is verdubbeld.

 

Lees het hele artikel hier.