Uit verschillende onderzoeken blijkt dat stagediscriminatie in het mbo een groot probleem is. Mbo-studenten met bijvoorbeeld een niet-Nederlands klinkende naam of een hoofddoek, worden vaker afgewezen voor een stageplaats. Ook laten deze jongeren zich hier nog te weinig over horen. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dit een groot gemis. Het zijn immers deze jongeren die hierdoor op een achterstand in hun (latere) loopbaan stuiten. Het College wil daarom samen met deze jongeren werken aan oplossingen tegen ongelijke kansen bij stages.

 

Supergaande roept mbo'ers op via de website mensenrechten.nl/ikwildiestage hun ervaring te melden en zich op te geven voor het team dat het College gaat helpen een actieplan op te stellen.