Op woensdag 2 september opent minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de nieuwe anti-discriminatiecampagne, onder het motto "Een streep door discriminatie". De campagne heeft tot doel de bewustwording over discriminatie en de meldingsbereidheid te vergroten en zal een looptijd hebben van enige jaren. De campagne neemt artikel 1 van de Grondwet als uitgangspunt.

 

Naast deze brede koepelcampagne komen er, gespreid over de looptijd van de koepelcampagne, deelcampagnes over specifieke vormen van discriminatie. Bij die deelcampagnes zullen de voor die onderwerpen verantwoordelijke ministeries het voortouw nemen. 

 

Bij de campagne wordt onder meer gebruik gemaakt van tv- en radiospots. De eerste serie spots wordt uitgezonden tussen 2 en 30 september 2015. 

Verder is ten behoeve van de campagne de bestaande website www.discriminatie.nl van de Landelijke Branchevereniging Antidiscriminatievoorzieningen (LBA) geheel vernieuwd. Het meldformulier en het telefoonnummer op de website leiden, net als voorheen, naar de dichtstbijzijnde gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (ADV). Nieuw is dat - door middel van hyperlinks - ook het College voor de Rechten van de Mens, de politie en het Meldpunt internet Discriminatie (MiND) zijn te benaderen. De website bevat vanaf 2 september daarnaast een "meldwijzer", een tool waarmee in een paar muisklikken zichtbaar wordt bij welke instantie een slachtoffer of getuige terecht kan: gemeentelijke antidiscriminatievoorziening, College voor de Rechten van de Mens, politie of Meldpunt internet Discriminatie (MiND). Ten slotte bevat de vernieuwde website algemene informatie over discriminatie en de genoemde organisaties. De informatie op de website kan gedurende de looptijd van de campagne worden aangevuld en verbeterd. 

 

Bij de campagne hoort ook een toolkit voor gemeenten, ADV's en andere betrokken organisaties. In de toolkit vindt u een breed scala aan hoge resolutie campagnematerialen als downloadable bestand. Tevens bestaat de mogelijkheid om enkele van deze uitingen (w.o. posters en online banners) met de naam en/of het logo van uw eigen organisatie te personaliseren. Maak ruimhartig gebruik van de mogelijkheden die de toolkit biedt!