Het aantal klachten over discriminatie in Nederland nam vorig jaar fors af ten opzichte van 2014. De gezamenlijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) registreerden in 2015 4.561 klachten. Het jaar 2014 liet een opvallende piek zien, die toe te schrijven was aan de ruim 4.500 meldingen over de 'minder, minder'-oproep van PVV-politicus Geert Wilders. Indien die klachten buiten beschouwing worden gelaten is er sprake van een dalende trend in de afgelopen jaren.

 

Lees de hele rapportage hier.