Op 15 november heeft de Tweede Kamer het concept besluit 'Algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte' afgewezen. De reactie van de Kamer komt overeen met het standpunt van het College voor de Rechten van de Mens en een groot aantal belangenorganisaties. Naar aanleiding van het besluit lieten zij weten dat het niet aansluit op het VN-verdrag handicap en geen bijdrage levert aan het toegankelijker maken van de samenleving voor mensen met een beperking. 

 

Lees het hele artikel hier.