Niet voor iedereen is het makkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen. Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Als een kiezer vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of een lid van het stembureau.

 

Voor de volledige teskt klik hier.

 

Inwoners van Limburg met een lichamelijke, visuele, verstandelijke of psychische beperking die problemen ervaren bij het stemmen op 21 maart kunnen met hun klachten terecht bij ADV Limburg.