In veel advertenties op Kamernet.nl wordt gediscrimineerd, voornamelijk op leeftijd en geslacht. Veel vormen van discriminatie zijn juridisch gezien toegestaan, maar geldt dat ook voor de advertenties op Kamernet?

 

Lees het hele artikel hier.