Het College voor de Rechten van de Mens bestaat op 1 oktober 2017 vijf jaar. Sinds 2012 beschikt Nederland over een onafhankelijk instituut dat de wettelijke taak heeft mensenrechten te bewaken, overheden te adviseren, onderzoek te doen, oordelen uit te spreken en het bewustzijn van mensenrechten in Nederland te bevorderen, zodat ze gerespecteerd en nageleefd worden.

 

Lees het hele artikel hier.