De wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van de mens met een beperking liggen inmiddels bij de Tweede Kamer. Dit is een goede ontwikkeling om ongelijke behandeling van mensen met een beperking aan te pakken, toegankelijkheid te vergroten en participatie en inclusie te bevorderen. Autonomie van mensen met een beperking staat hierbij voorop. Tegelijkertijd getuigen de wetsvoorstellen niet van diep gevoelde ambitie om in Nederland een inclusieve samenleving te realiseren.

Lees het hele artikel hier