Een 28 jarige vrouw solliciteert bij een kledingwinkel naar de functie van verkoopmedewerker. Het sollicitatiegesprek verloopt goed en de storemanger wekt de indruk haar graag te willen aannemen. De vrouw wordt echter afgewezen en als reden wordt haar leeftijd genoemd. De vrouw dient hierop een klacht in bij ADV Limburg. De klachtbehandelaar van ADV Limburg voert een intakegsprek met de vrouw. Vervolgens wordt het bedrijf naar haar kant van het verhaal gevraagd. In haar reactie zegt het bedrijf dat de vrouw niet vanwege haar leeftijd is afgewezen. De storemanger zou zich ongelukkig hebben uitgedrukt. En ook het feit dat de vrouw is uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek zou voldoende bewijs zijn dat er niet op leeftijd wordt geselecteerd. Omdat echter nog steeds niet duidelijk is waarom de vrouw dan wel is afgewezen stuurt de klachtbehandelaar nogmaals een brief naar het bedrijf. Het bedrijf geeft aan dat de afwijzing puur vanwege budgettaire redenen is. Het vermoeden van discriminatie wordt hiermee echter niet weggenomen. In overleg met de vrouw wordt besloten een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens aan te vragen. Na de zitting oordeelt het College dat er inderdaad sprake is van leeftijdsdiscriminatie.

 

Lees het hele oordeel hier.