Onlangs heeft minister Asscher een Actieplan zwangerschapsdiscriminatie naar de Kamer gestuurd. Het actieplan is een belangrijke stap waarmee de overheid erkent dat zwangerschapsdiscriminatie een maatschappelijk probleem is. 43% van de vrouwen heeft nog altijd te maken met zwangerschapsdiscirminatie.


De maatregelen in het actieplan hebben betrekking op drie belangrijke pijlers: handhaving, kennis en bewustwording en melding en registratie. Het kabinet zal zich extra inspannen ten aazien van voorlichting en bewustwording over de rechten en plichten bij zwangerschap en ouderschap in relatie tot werk Hierbij wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan voorlichtingskanalen zoals de GGD, consultatiebureaus, verloskundigenpraktijken, bedrijfsartsen, sociale partners en UWV. Ook besteedt de overheid zelf aandacht aan het thema op websites en voorlichtingscampagne.  

 

Woonachtig in Limburg en gediscrimineerd vanwege zwangerschap? Meld dit dan bij ADV Limburg. 

 

Wilt u een brochure over zwangerschapsdiscrimiantie ontvangen? Neem dan contact met ons op.