Jongeren die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een uitkering of het doen van een beroep op jeugdzorg, kunnen aankloppen bij de gemeente. Sommige van deze jongeren hebben een licht verstandelijke beperking (LVB). De gemeente Maastricht wil iedereen zo goed mogelijk bereiken, maar heeft nu het idee dat dit onvoldoende gebeurt door de taal die ze gebruikt.

 

Lees het hele artikel hier.