Transgenders en intersekse personen worden expliciet beschermd tegen discriminatie. De Tweede Kamer stemde vandaag in met een voorstel om deze vormen van seksualiteit op te nemen in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). 

 

Lees het hele artikel hier.