Algemene informatie

 

http://www.art1.nl

Landelijk Kenniscentrum Discriminatie

 

http://www.mensenrechten.nl/

College voor de Rechten van de Mens

 

http://www.nationaleombudsman.nl

de Nationale Ombudsman

 

http://www.meldpunt.nl

Meldpunt Discriminatie Internet

 

https://www.mindnederland.nl

Meldpunt internet discriminatie

 

www.discriminatie.nl

Landelijke site over het melden en hulp bij (vermeende) discriminatie

 

www.annefrank.org

Anne Frank Stichting

 

www.atria.nl

Kennisinstituur voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

 

http://www.huisvoordezorg.nl

Limburgse koepel- en doelgroeporganisaties van zorgvragers

 

http://www.iederin.nl

Netwerk voor mensen met een beperking of chronsiche ziekte

 

www.edudivers.nl

Kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit

 

www.smkk.nl

Stichting Meer Kleur en Kwaliteit

 

www.ppmlimburg.nl

Provinciaal Platform Minderheden

 

http://www.amnesty.nl

Amnesty International

 

http://www.coclimburg.nl

COC Limburg

 

http://www.debalisvaniedereen.nl/

Site over het bespreekbaar maken van homo-acceptatie in het voetbal 

 

http://www.gips-sl.nl

Stichting GIPS S&L (Gehandicapten Informatie Project Scholen Spelen &
Leren)

 

http://www.transgendernetwerk.nl

Transgender Netwerk Nederland

 

 

Veiligheid

 

htpp://www.politie.nl

 

http://www.om.nl

Openbaar Ministerie

 

http://www.juridischloket.nl

 

 

Internationaal

 

ECRI

European Commission against Racism and Intolerance

 

ENAR

European Network Against Racism

 

FRA

Fundamental Rights Agency