Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling in de provincie Limburg. Wij realiseren dit door namens 29 Limburgse gemeenten de taken uit de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatie
voorzieningen uit te voeren.  

 

ADV Limburg is er voor iedereen. Want discriminatie en ongelijke behandeling kan iedereen overkomen.


U kunt bij ADV Limburg kosteloos meldingen maken van (een vermoeden van) discriminatie of ongelijke behandeling. ADV Limburg pakt elke melding deskundig op. We lossen zaken op waar dat kan en verwijzen door als dat nodig is. Ook bij twijfels of als u vragen heeft over het onderwerp discriminatie, kunt u contact opnemen.

 

Naast het registreren en behandelen van discriminatiemeldingen, werkt ADV Limburg ook aan het voorkómen van discriminatie, via preventie en voorlichtingsactiviteiten. Op school, op het werk, in het verenigingsleven of ergens anders.

 

ADV Limburg werkt als onafhankelijk meldpunt en expertisecentrum, in opdracht van de bij haar aangesloten Limburgse gemeenten.